Online testovi koji su aktreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije i  mogu se polagati radi sticanja bodova za obnovu licence.