Edukacije iz reanimacje i anestezije, terapije pre i postoperativnog bols, pripreme pacijenata za anesteziju vrsta anestezije i durgih edukacija vezanih za anesteziju i  reanimaciju

CPR

Online test je akreditoavan os strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br br153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1178/18, matični broj 28128819.

Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.

Akreditacija važi do 21.05.201 godine

Detaljnije informacije preko foruma