Tematika vezana za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju. 

prelom kuka

Kurs je akreditivan odlukom zdravstveog saveta br 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године , evidencioni broj Д-1-159/18, matični broj 28128819.

Kurs je akreditovan za medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.