Kategorija uredjuje osnove patofiziologije evaluacije i terapije bola kroz kurs bazične terapije bola, i druge modalitete lečenja bola kroz naprdne kurseve terapije bola.

bol je kao vatra

On line test OSNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE akreditovan je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br 153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018 godine .

Akreditacioni broj  A-1-1176/18 MB 28128819

Test je akreditovan lekare stomatologe farmaceute biohemičare i važi do 21.05.2019 godine

kako nastaje bol


KURS NIJE AKTIVAN JER JE ISTEKLA AKREDITACIJA

 

KOGNITIVNO BIHEVIORALNA TERAPIJA BOLA

Kognitivno bihevioralna terapija je jedna od češćih nemedikamentoznih terapija hroničnog bola naročito u sveri anksioznosti i depredije

Ideja koja leži u osnovi kognitivne terapije je veoma jednostavna. Kognitivisti smatraju da naše misli, odnosno procene onoga što nam se događa i odvija u realnosti, utiče na to kako se osećamo.

KURS NIJE AKTIVAN JER JE AKREDITACIJA ISTEKLA