terapija kancersog bola

TEST AKTREDITOVAN OD STRANE ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE,

Broj 153-02-00688/2022-01 od 14.11.2022.godine
BROJ AKREDITACIJE А-1-1833/22
Akreditovavn za lekare farmaceute stomatologe biohemičare, medicinske sestre, zdravstvene tehničare
Broj poena za polaznike 5
Vreme rešavanja testa 6 sati
test je aktivan do 14.11.2023. godine

LITERATURA ZA PRIPREMU TESTA

TEST