STRES IZAZVAN FIZIČKIM I PSIHOLOŠKIM NASILjEM NA RADNIM MESTIMA U ZDRAVSTVU

Broj akreditaciije А-1-1331/21

Broj odluke Zrdavstveog saveta 153-01-00333/2021-01 od 16.08.2021

Broj poena 5 

Akreditovan je za lekare farmaceute stomatologe biohemičare zdravstvene tehničare

Test je aktivan do 16.08.2022

EDUKACIONI MATERIJAL          PREDJITE NA TEST