strah od stomatološkog lečenja kod dece

TEST JE AKREDITOVAN ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE  BROJ 153-01-00188/2021-01 оd 18.05.2021

_____________________________

BROJ AKREDITACIJE V-1544/21- II

_____________________________

AKREDITOVAN JE ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE.......... PROČITAJ VIŠE

_____________________________

TEST IMA 50 PITANJA A DA BI POLOŽIO KANDIDAT MORA TAČNO ODGOVORITI NA 60% (30) PITANJA.  DOSTUPAN JE OD 19.05.2021 DO 20.05.2021

BROJ POENA ZA POLAZNIKE 5, ZA PREDAVAČA 7. VREME TRAJANJA TESTA 5 sati.

 

EDUKATIVNI MATERIJAL         

PREDJI NA TEST