Online testovi koji su aktreditovano od strane Zdravstvenog saveta Srbije i  mogu se polagati radi sticanja bodova za obnovu licence.

farmakološka terapija bola

Autor testa: dr Bratislav Branković anesteziolog

TEST JE AKREDITOVAN ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE  BROJ 153-02-01202/2020-01 od 16.11.2020. I DOSTUPAN JE DO 16/11/2021 god

BROJ AKREDITACIJE  A-1-1756/20

AKREDITOVAN JE ZA LEKARE FARMACEUTE STOMATOLOGE BIOHEMIČARE ZDRAVSTVENE TEHNIČARE

TEST IMA 50 PITANJA A DA BI POLOŽIO KANDIDAT MORA TAČNO ODGOVORITI NA 60% (30) PITANJA.  DOSTUPAN JE OD 26/11/2020 god DO 16/11/2021 god
BROJ POENA ZA POLAZNIKE 5, ZA PREDAVAČA 7. VREME TRAJANJA TESTA 5 sati.

EDUKACIONI MATERIJAL

PREDJITE NA TEST

 

 

BLOS

TEST JE AKREDITOVAN ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE  BROJ 153-01-00188/2021-01 оd 18.05.2021

_____________________________

BROJ AKREDITACIJE V-1543/21- II

_____________________________

AKREDITOVAN JE ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE.......... PROČITAJ VIŠE

_____________________________

TEST IMA 50 PITANJA A DA BI POLOŽIO KANDIDAT MORA TAČNO ODGOVORITI NA 60% (30) PITANJA.  DOSTUPAN JE OD 19.05.2021 DO 20.05.2021

BROJ POENA ZA POLAZNIKE 5, ZA PREDAVAČA 7. VREME TRAJANJA TESTA 5 sati.

EDUKACIONI MATERIJAL                                  TEST

strah od stomatološkog lečenja kod dece

TEST JE AKREDITOVAN ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE  BROJ 153-01-00188/2021-01 оd 18.05.2021

_____________________________

BROJ AKREDITACIJE V-1544/21- II

_____________________________

AKREDITOVAN JE ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE.......... PROČITAJ VIŠE

_____________________________

TEST IMA 50 PITANJA A DA BI POLOŽIO KANDIDAT MORA TAČNO ODGOVORITI NA 60% (30) PITANJA.  DOSTUPAN JE OD 19.05.2021 DO 20.05.2021

BROJ POENA ZA POLAZNIKE 5, ZA PREDAVAČA 7. VREME TRAJANJA TESTA 5 sati.

 

EDUKATIVNI MATERIJAL         

PREDJI NA TEST

REKURENTNE ORALNE UKCERACIJE

ORGANIZATOR ONLINE TESTA

UZR. KOSOVKA DEVOJKA

 Autor testa: Prof.dr Ljiljana Kesić

TEST JE AKREDITOVAN ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE  BROJ 153-02-01202/2020-01 od 16.11.2020. 

BROJ AKREDITACIJE V-1483/20-II

AKREDITOVAN JE ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, SPECIJALISTE: ORALNE HIRURGIJE,  MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE, PLASTIČNE HIRURGIJE, OTORINOLARINGOLOGIJE, NEUROLOGIJE, ORTOPEDIJE VILICA, STOMATOLOŠKE PROTETIKE, OPŠTE STOMATOLOGIJE, DEČJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE, ENDODONCIJE, BOLESTI USTA I ZUBA, OPŠTE MEDICINE, PEDIJATRIJE; MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENE TEHNIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE SVIH PROFILA.
TEST IMA 50 PITANJA A DA BI POLOŽIO KANDIDAT MORA TAČNO ODGOVORITI NA 60% (30) PITANJA.  DOSTUPAN JE OD 24/11/2020 god DO 16/11/2021 god
BROJ POENA ZA POLAZNIKE 5, ZA PREDAVAČA 7. VREME TRAJANJA TESTA 5 sati.

prevvencija karijes kod dece

ORGANIZATOR ONLINE TESTA

UZR. KOSOVKA DEVOJKA

Autor testa: Prim.spec.dr Ljiljana Čemerikić

 

TEST JE AKREDITOVAN ODLUKOM ZDRAVSTVENOG SAVETA SRBIJE  BROJ 153-02-01202/2020-01 od 16.11.2020. 

BROJ AKREDITACIJE V-1481/20-II

AKREDITOVAN JE ZA LEKARE, STOMATOLOGE, FARMACEUTE, SPECIJALISTE: ORALNE HIRURGIJE,  MAKSILOFACIJALNE HIRURGIJE, PLASTIČNE HIRURGIJE, OTORINOLARINGOLOGIJE, NEUROLOGIJE, ORTOPEDIJE VILICA, STOMATOLOŠKE PROTETIKE, OPŠTE STOMATOLOGIJE, DEČJE I PREVENTIVNE STOMATOLOGIJE, ENDODONCIJE, BOLESTI USTA I ZUBA, OPŠTE MEDICINE, PEDIJATRIJE; MEDICINSKE SESTRE, ZDRAVSTVENE TEHNIČARE, MEDICINSKE SESTRE I ZDRAVSTVENE TEHNIČARE SVIH PROFILA.
TEST IMA 50 PITANJA A DA BI POLOŽIO KANDIDAT MORA TAČNO ODGOVORITI NA 60% (30) PITANJA.  DOSTUPAN JE OD 24/11/2020 god DO 16/11/2021 god
BROJ POENA ZA POLAZNIKE 5, ZA PREDAVAČA 7. VREME TRAJANJA TESTA 5 sati.

VIRUS CORONA

On line test Mere bezbednosti i zdravlja na radu u cilju sprečavanja  profesionalnih oboljenja zdravstvenih radnika izazvanih biološkim agensima je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-00473/2020-01 od  21.05.2020 godine (u aptilskom akreditacionom periodu). . Evidencioni broj testa A-1-1228/20. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 21.05.2021 godine. Akreditovan je za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, stomatologe, farmaceute i biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane, 7(sedam) poena za autora testa. Ima 50 pitanja a da bi se položio mora se tačno odgovoriti na 60% pitanja (30 pitanja)

BOL

On line test patofiziologija bola kroz kliničku praksu je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1313/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine.

Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja. 

AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020

 OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA

On line test kardiopulmonalna reanimacija osnovno održavanje života je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1312/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine. 

Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja.

AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020

patofiziologija bola kroz kliničku praksu

On line test patofiziologija bola kroz kliničku praksu je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1313/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine.

Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja.

AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020

sindrom sagorevanja na radu- bur out syndrom

On line test Sindrom izgaranja na radu  (burn out syndrom) je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br.  153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1311/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine. 

Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja

AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020