MEK

edukacija

MEDICINSKA EDUKACIJA KONSTANTIN JE PLATFORMA ZA ONLINE EDUKACIJU UDRUŽENJA ZA LEČENJE BOLA KONSTANTIN

  Доступни курсеви

  VIRUS CORONA

  On line test Mere bezbednosti i zdravlja na radu u cilju sprečavanja  profesionalnih oboljenja zdravstvenih radnika izazvanih biološkim agensima je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-00473/2020-01 od  21.05.2020 godine (u aptilskom akreditacionom periodu). . Evidencioni broj testa A-1-1228/20. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 21.05.2021 godine. Akreditovan je za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, stomatologe, farmaceute i biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane, 7(sedam) poena za autora testa. Ima 50 pitanja a da bi se položio mora se tačno odgovoriti na 60% pitanja (30 pitanja)

  patofiziologija bola kroz kliničku praksu

  On line test patofiziologija bola kroz kliničku praksu je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1313/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine.

  Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja.

  AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020

  sindrom sagorevanja na radu- bur out syndrom

  On line test Sindrom izgaranja na radu  (burn out syndrom) je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br.  153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1311/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine. 

  Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja

  AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020

   OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA

  On line test kardiopulmonalna reanimacija osnovno održavanje života je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1312/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine. 

  Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja.

  AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020

  BOL

  On line test patofiziologija bola kroz kliničku praksu je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-1413/2019-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1313/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine.

  Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja. 

  AKREDITACIJA JE ZBOG EPIDEMIJE CORONA VIRUSOM PRODUŽENA DO 19.11.2020 godine. Obaveštenje Zdravstvenog saveza Srbijie od 14.04.2020

  bol je kao vatra

  On line test OSNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE akreditovan je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br 153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018 godine .

  Akreditacioni broj  A-1-1176/18 MB 28128819

  Test je akreditovan lekare stomatologe farmaceute biohemičare i važi do 21.05.2019 godine

  kako nastaje bol


  KURS NIJE AKTIVAN JER JE ISTEKLA AKREDITACIJA

   

  KOGNITIVNO BIHEVIORALNA TERAPIJA BOLA

  Kognitivno bihevioralna terapija je jedna od češćih nemedikamentoznih terapija hroničnog bola naročito u sveri anksioznosti i depredije

  Ideja koja leži u osnovi kognitivne terapije je veoma jednostavna. Kognitivisti smatraju da naše misli, odnosno procene onoga što nam se događa i odvija u realnosti, utiče na to kako se osećamo.

  KURS NIJE AKTIVAN JER JE AKREDITACIJA ISTEKLA

  CPR

  Online test je akreditoavan os strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br br153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1178/18, matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.

  Akreditacija važi do 21.05.201 godine

  Detaljnije informacije preko foruma

  stres i zlostavljanje na poslu

  Kurs je akreditivan odlukom zdravstveog saveta br : 153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1176/18 , matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.

  Akreditacija važi do 21.05.201 godine

  Detaljnije informacije preko foruma

  prelom kuka

  Kurs je akreditivan odlukom zdravstveog saveta br 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године , evidencioni broj Д-1-159/18, matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.