MEK

edukacija

MEDICINSKA EDUKACIJA KONSTANTIN JE PLATFORMA ZA ONLINE EDUKACIJU UDRUŽENJA ZA LEČENJE BOLA KONSTANTIN

  Доступни курсеви

  VIRUS CORONA

  On line test Mere bezbednosti i zdravlja na radu u cilju sprečavanja  profesionalnih oboljenja zdravstvenih radnika izazvanih biološkim agensima je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-00473/2020-01 od  21.05.2020 godine (u aptilskom akreditacionom periodu). . Evidencioni broj testa A-1-1228/20. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 21.05.2021 godine. Akreditovan je za lekare, medicinske sestre i zdravstvene tehničare, stomatologe, farmaceute i biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane, 7(sedam) poena za autora testa. Ima 50 pitanja a da bi se položio mora se tačno odgovoriti na 60% pitanja (30 pitanja)

  sindrom sagorevanja na radu- bur out syndrom

  On line test Sindrom izgaranja na radu  (burn out syndrom) je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-3645/2018-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1311/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine.

  Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja

   OSNOVNO ODRŽAVANJE ŽIVOTA

  On line test kardiopulmonalna reanimacija osnovno održavanje života je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-3645/2018-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1312/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine.

  Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja.

  BOL

  On line test patofiziologija bola kroz kliničku praksu je akreditovan od strane Zdravstvenog saveta Stbije odlukom br 153-02-3645/2018-01 u aptilskom akreditacionom periodu. Evidencioni broj testa А-1-1313/19. Matični broj testa 28128819. Test akreditovan ovom odlukom može se realizovati jednom ili više puta do 20.05.2020 godine.

  Test je akreditovan za Lekare, Medicinske sestre i zdravstvene tehničare, Stomatologe, Farmaceute i Biohemičare. Nosi 5 (pet) poena za testirane i ima 50 pitanja. 

  bol je kao vatra

  On line test OSNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE akreditovan je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br 153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018 godine .

  Akreditacioni broj  A-1-1176/18 MB 28128819

  Test je akreditovan lekare stomatologe farmaceute biohemičare i važi do 21.05.2019 godine

  kako nastaje bol


  KURS NIJE AKTIVAN JER JE ISTEKLA AKREDITACIJA

   

  KOGNITIVNO BIHEVIORALNA TERAPIJA BOLA

  Kognitivno bihevioralna terapija je jedna od češćih nemedikamentoznih terapija hroničnog bola naročito u sveri anksioznosti i depredije

  Ideja koja leži u osnovi kognitivne terapije je veoma jednostavna. Kognitivisti smatraju da naše misli, odnosno procene onoga što nam se događa i odvija u realnosti, utiče na to kako se osećamo.

  KURS NIJE AKTIVAN JER JE AKREDITACIJA ISTEKLA

  CPR

  Online test je akreditoavan os strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br br153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1178/18, matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.

  Akreditacija važi do 21.05.201 godine

  Detaljnije informacije preko foruma

  stres i zlostavljanje na poslu

  Kurs je akreditivan odlukom zdravstveog saveta br : 153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1176/18 , matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.

  Akreditacija važi do 21.05.201 godine

  Detaljnije informacije preko foruma

  prelom kuka

  Kurs je akreditivan odlukom zdravstveog saveta br 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године , evidencioni broj Д-1-159/18, matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.