MEK

edukacija

MEDICINSKA EDUKACIJA KONSTANTIN JE PLATFORMA ZA ONLINE EDUKACIJU UDRUŽENJA ZA LEČENJE BOLA KONSTANTIN

  Доступни курсеви

  bol je kao vatra

  On line test OSNOVNE ČINJENICE O BOLU I NJEGOVOJ TERAPIJI SA PRIMERIMA IZ KLINIČKE PRAKSE akreditovan je odlukom Zdravstvenog saveta Srbije br 153-02-1550/2018-01 od 21.05.2018 godine .

  Akreditacioni broj  A-1-1176/18 MB 28128819

  Test je akreditovan lekare stomatologe farmaceute biohemičare i važi do 21.05.2019 godine

  kako nastaje bol


  KURS NIJE AKTIVAN JER JE ISTEKLA AKREDITACIJA

   

  KOGNITIVNO BIHEVIORALNA TERAPIJA BOLA

  Kognitivno bihevioralna terapija je jedna od češćih nemedikamentoznih terapija hroničnog bola naročito u sveri anksioznosti i depredije

  Ideja koja leži u osnovi kognitivne terapije je veoma jednostavna. Kognitivisti smatraju da naše misli, odnosno procene onoga što nam se događa i odvija u realnosti, utiče na to kako se osećamo.

  KURS NIJE AKTIVAN JER JE AKREDITACIJA ISTEKLA

  CPR

  Online test je akreditoavan os strane Zdravstvenog saveta Srbije odlukom br br153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1178/18, matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.

  Akreditacija važi do 21.05.201 godine

  Detaljnije informacije preko foruma

  stres i zlostavljanje na poslu

  Kurs je akreditivan odlukom zdravstveog saveta br : 153-02-3942/2017-01 aprilskom roku 2018. godine , evidencioni broj А-1-1176/18 , matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za lekare, farmaceute, stomatologe biohemičare medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.

  Akreditacija važi do 21.05.201 godine

  Detaljnije informacije preko foruma

  prelom kuka

  Kurs je akreditivan odlukom zdravstveog saveta br 153-02-3942/2017-01) у јануарском року 2018. године , evidencioni broj Д-1-159/18, matični broj 28128819.

  Kurs je akreditovan za medicinske sestre i zdravstvene tehničare i nosi 5 poena za testirane i 7 poena za autora testa.